Lattja-Fai Viharos-Vezér

"Kora"

Reg nr: S46499/2004

Born: 2004-05-01


Hight: 56 cm

Weight: 21,7 kg

Dentition: Full set, scissor bite


HD: A/A

Merits:

  • Excellent 95/100p in basic obedience test

Official

  • Very good

  • Character tested with a 2 on gunshots (Not gunshy)


Training:
Kora has been trained diligently in a variety of sports. Obedience, tracking, blood tracking, airscenting, hunting and agility. She is also used for demonstration on my coarses.


Cofficient of inbreeding calculated on 8 generations: 1,142 %
Koras Pedigree chart

MH Results (Mentaldescription) -- 2010-09-26 In Swedish

Moment

1

2

3

4

5

1a. Kontakt  - Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/ eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande ex hoppar, gnäller. skäller.

1b. Kontakt - Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt

Följer med men är ej engagerad i testledaren.

Följer med villigt, Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren. ex hoppar, skäller.

1c. Kontakt -  Hantering

Avvisar med morrning och/ eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Accepterar hantering

Accepterar, svarar med kontaktbeteende

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende


2a. Lek -         Leklust

Leker inte

Leker inte men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

2b. Lek -     Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt, eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c. Lek -      Gripande och dragkamp

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper och tar om. alt. tuggar

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar även under den passiva delen tills testledaren släpper.

3a. Förföljande

Startar inte/ når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt, kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tids fördröjning

Griper direkt släpper

Griper direkt, behåller föremålet minst 3sek.

4. Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam o lugn, står sitter eller ligger

Är uppmärksam o huvudsak lugn, enstaka aktivitets höjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktivitet und momentet, Alt. oro under hela momentet

5a. Avstånds lek - Intresse

Engageras inte av figuranten

Kontroll, avbrott förekommer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg, enstaka startförsök

Mycket intresserad, vill iväg, upprepade startförsök

5.b Avstånds lek - Hot/Agg

Visar inga hot beteenden

Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första del

Visar enstaka (1-2) hot beteenden under momentets första och andra del

Visar flera hot beteenden under momentets första del

Visar flera hot beteenden under momentets första och andra del

5c. Avstånds lek - Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tids fördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. Avstånds lek - Leklust

Visar inget intresse

Leker inte, men visar intresse

Leker, kan gripa försiktigt. drar inte emot

Griper, drar emot, men kan släppa o ta om

Griper direkt, drar emot, släpper inte

5e. Avstånds lek - Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

Är aktiv med figuranten, visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till lek

6a. Överraskning - Rädsla

Stannar inte eller kort stop

Hukar sig o stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b. Överraskning - Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c. Överraskning - Nyfikenhet

Går fram efter der att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar med overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d. Överraskning - Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undan manöver

Liten både eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a

Båge eller tempoväxling vis minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e. Överraskning - Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfälle

Biter i eller leker med overallen, intresset minskar efterhand

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager


7a. Ljud känslighet - Rädsla

Stannar inte eller kort stop

Hukar sig o stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b. Ljudkänslighet - Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. Ljudkänslighet - Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undan manöver

Liten både eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager


7d. Ljudkänslighet -  Kvarstående intresse

Visar inget intresse

Stannar upp luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle

Stannar upp luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfälle

Biter i eller leker med skramlet, intresset minskar efter hand

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager

8a. Spöken -       Hot/ agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Bisar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. Spöken -  Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte

Tittar mot spökena då o då

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. ex halva sträckan båda spökena alt ett spöke hela sträckan

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. Spöken -    Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flykt start och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flykt start och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller  lämnar platsen alt. flyr

8d. Spöken - Nyfikenhet

Går fram till fig när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid

Går fram till fig när föraren talar med fig och lockar på hunden

Går fram till fig när föraren står bredvid

Går fram till fig när föraren gått halva avståndet

Går fram till fig utan hjälp

8e. Spöken - Kontakt tagande med fig i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakten ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig utan att besvara den

Besvarar kontakten från fig

Tar själv kontakt med fig

Intensivt kontaktbeteende  mot fig. kan ex hoppa och gnälla

9a Lek 2 -      Leklust

Leker inte

Leker inte men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt leker aktivt

Startar mycket snabbt. leker mycket aktivt

9b. Lek 2 -       Gripande

Griper inte

Griper inte nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

10. Skott

Visar ingen berördhet, snabb kontroll o sedan helt oberörd

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd

Rikter intresse mot Skytten, publiken, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet, låster sig mot publiken skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet

Berörd rädd.

All rights reserved ©2017 Kennel Superkanias  | Design by Victor Wirström

All rights reserved ©2017 Kennel Superkanias  | Design by Victor Wirström